hjemomgallerigjestebokpekerenyhetsarkivenglish
Fotografen  Filosofi
Frank Kræmer, født 1972 i Tromsø, har ingen formell utdannelse innen fotografi, ut over to år valgfag på ungdomsskoletrinnet. Innehar en Fiskerikandidattittel (Master of Fishery Science), men jobber som spesialarbeider i SAS Ground Services. Skiftarbeidet dette medfører gir fleksibilitet og rom for mindre fotoekspedisjoner, hovedsakelig i området rundt Tromsø.

To år med mørkeromsarbeid, tre timer i uken og flere skoesker med kopier og slides etter, var overgangen til den digitale utgaven av mediet veldig kort. Bred innsikt i og interessen for digital bildebehandling har gjort denne overgangen rimelig grei.

Fritidssysselen fra første "ordentlige kamera", fått som konfirmasjonsgave, har blitt holdt i live helt frem til i dag, nettopp fordi det har fått lov til å være en hobby. Det at bildene er et resultat av velvære i naturen gir mer til bildene i forhold til hvordan det ville fortont seg ved "bestillingsverk".

Har ikke hatt egne utstillinger, men bidro i 2008 med "The Official Art Poster", på det årlige "Norsk Høstfest", i Minot, North Dakota, USA.
  Som allerede nevnt har fotografi og digital etterbehandling av bildene vært en hobby som det vernes sterkt om. Likevel  har det dukket opp et par muligheter som har ført til et mer målrettet arbeid.

Periodevis har det blitt benyttet mye tid på norske og internasjonale fotonettsteder for bildekritikk. Dette har vært en veldig berikende erfaring, både for kritikk av egne bilder, men også gjennom kritikk av andres. Dette setter krav til deg som betrakter og man vurderer ut fra etablerte og etter hvert innarbeidede konvensjoner, så vel som bevisste avvik fra dem.

Fenomener i naturen og naturen selv er de viktigste og mest ettersøkte motivene. Likevel er det innslag av andre og mer "sentrumsnære" motiver. Egne barn og deres uttrykk utforskes stadig.


Hjemmesiden

Jeg har i lang tid hatt et ønske om å designe min egen hjemmeside. Men realiseringen ble holdt tilbake da jeg antok at terskelen. Les mer...
Copyright © Bruk av materiale fra denne siden tillates ikke, bortsett fra om dette er avtalt med eier. Viser i den forbindelse til 'åndsverkloven' som tar for seg opphavsrett til åndsverk.